Mail us

info@ut.com.ua

United Tobacco

обеспечиваем наших клиентов продукцией и услугами наивысшего качества

ОФІЦІЙНА ЗАЯВА від 06.07.2019

ОФІЦІЙНА ЗАЯВА

Вчора відбулася спроба вбросу до інформаційного поля чергової порції фейкової інформації, що дискредитує ТОВ «Юнайтед Табако» та має явно політично замовний характер. Це, перш за все, стосуєтся намагань будь-яким чином пов’язати наше підприємство з діючими політиками.

Наголошуємо:

1. Жоден з народних депутатів України не входить до будь-якого органу з управління підприємством. Посилання на них є спробою штучно сформувати інформаційний привід для дискредитації всього виборчого процесу в регіоні.

2. Жодних обшуків на ТОВ «Юнайтед Табако» не проводилось. Ми працюємо виключно в межах законодавства, не допускаючи його порушень, сумлінно сплачуючи податки до бюджетів різних рівнів та забезпечуючи при цьому городян робочими місцями. Вкотре констатуємо, що подібні фейкові вброси є вкрай небезпечними. Вони мають на меті вплинути на діяльність підприємства, яке є успішним та ефективним для економіки Жовтих Вод, спрямовані на дестабілізацію ситуації на підприємстві, громадської думки та настроїв суспільства, адже вводять в оману людей, викликаючи їх стурбованість та занепокоєння.

Кому це вигідно? Напевно, нечистим на руку політиканам, що прагнуть досягти своєї користі та зацікавлені в ослабленні виробничої сфери Жовтих Вод, економічного і фінансового потенціалу міста.

Ми закликаємо людей уважно та вдумливо ставитись до подібних фейків та давати їм належну оцінку.

Пресслужба ТОВ «Юнайтед Табако»

ОФІЦІЙНА ЗАЯВА від 15.01.2019

ОФІЦІЙНА ЗАЯВА

Враховуючи численні публікації, з посиланням на повідомлення прокуратури Дніпропетровської області, щодо викриття підпільного цеху з виробництваконтрафактної тютюнової продукції, які останніми днями активно розповсюджуються у засобах масової інформації, ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» (далі за текстом Підприємство) вважає за необхідне заявити про наступне:

1. Жодних слідчих дій, які мали б наслідком виявлення фальсифікованої продукції, на території ТОВ «ЮАЙТЕД ТАБАКО» не проводилось. Тому, інформація щодо виявлених порушень не має жодного відношення до Підприємства та його діяльності.

2. Підприємство працює у суворій відповідності із законом і забезпечує повноцінну сплату податків.

3. Будь-які факти недобросовісного виробництва мають перевірятися правоохоронними органами та каратися згідно із законодавством України.

З огляду на зазначене, Підприємство повною мірою підтримує дії правоохоронців, які спрямовані на виявлення та запобігання незаконному обігу тютюнової продукції, а також контрафакту тютюну та тютюнових виробів, а також розраховує на чесне і неупереджене слідство в інтересах українського суспільства та нерозповсюдження засобами масової інформації неперевіреної інформації, яка шкодить діловій репутації Підприємства та його трудовому колективу.

Директор В.В. Вершута

О компании

Мы – молодой, энергичный коллектив с европейским подходом к работе. Активно развивающаяся компания, создана в 2016 году в Украине.

Основной специализацией компании является производство табачных изделий.

На производстве работает более 100 человек с перспективой роста. Особое внимание ООО «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» уделяет подбору персонала. У нас работают высококвалифицированные специалисты с богатым и успешным опытом работы. Мы ценим индивидуальные способности каждого сотрудника и делаем все для максимального расскрытия его потенциала и работы в стратегическом направлении развития производства.

Развитие нашего предприятия является главной целью обьединяющей весь коллектив. Мы относимся с уважением к нашим партнёрам и клиентам.

Обеспечивать наших клиентов продукцией и услугами наивысшего качества, соответствующими производственной организации мирового уровня при оптимальном уровне затрат

Конкурентоспособная компания в сфере производства табачных изделий в Украине

Производство высококачественной продукции, удовлетворяющей требованиям заказчика, а также нормативным и законодательным требованиям, содействие развитию экономики Украины, формирование рыночных отношений, постоянное увеличение эффективности хозяйственной и предпринимательской деятельности, направленной на удовлетворение общественной потребности в продукции, услугах Общества, решения социальных проблем, получение прибыли

Основные направления для реализации Политики:

Повышение эффективности деятельности предприятия, его конкурентоспособности.

Систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и их удовлетворенности продукцией.

Регулярное обучение и повышение компетентности персонала.

Освоение новых и совершенствование существующих технологий производства.

Развитие материально-технической базы предприятия – приобретение новой техники, оборудования.

Построение взаимовыгодных отношений с поставщиками на основе доверия и партнерства.

Разрешающие документы:

Аттестат производства.

Лицензия на производство табачных изделий.

Лицензия на оптовую торговлю табачными изделиями.

Сертификат соответствия на готовую продукцию.

Санитарно-гигиенические заключения на сырье, материалы, используемые в производстве.

В соответствии с требованиями законодательных актов Украины на предприятии обеспечен полный технологический цикл по производству табачных изделий:

Производственные мощности:

ТАБАЧНЫЙ ЦЕХ:

Мощность 1500 кг/час – переработка табачного сырья.

Производство мешек “American Blend” , “Virginia Blend” и др.

СИГАРЕТНЫЙ ЦЕХ:

Линия по производству сигарет KS в квадратной пачке производительностью 250 пачек/мин.

Линия по производству сигарет SS в квадратной пачке производительностью 150 пачек/мин.

Контроль качества

На предприятии создана служба качества, в состав которой входит технологический отдел, отдел технического контроля и физическая лаборатория.

Разработка новых видов продукции и совершенствование существующих.

Разработка внутренней нормативной документации, ее актуализация.

Определение параметров технологических процессов и контроль их соблюдения.

Входной контроль сырья и материалов.

Контроль качества выпускаемой продукции – визуальный и измерительный.

Обучение персонала по вопросам контроля качества на рабочих местах.

Периодичность контроля в процессе производства и готовой продукции регламентирована инструкциями и ДСТУ ГОСТ 3935.

Выпускаемая продукция:

Продукция ООО «Юнайтед Табако» – это высококачественные сигареты формата KS и SS, произведенные на современном оборудовании с использованием высококачественных табаков и материалов.

Портфолио предприятия будет включать продукцию низко ценового сегмента, среднего и премиум.

В 2017 году были запущены в производство сигареты формата KS в квадратной пачке и полипропиленовом блоке:
UT

UT класичний синій.

UT класичний червоний.

Pull de luxe червоний.

Pull de luxe синій.

Pull Super Slim medium.

Pull
Marshall

Marshall de luxe classic.

Marshall de luxe ultra.

Marshall de luxe power.

Marshall de luxe gentle cherry.

Marshall Super Slim синій.

Marshall Super Slim червоний.

Marshall Super Slim зелений (ментол).

Marshall Super Slim

Контакты

Это поле должно быть заполнено